Jukka Hautala Kirjoituksia kulttuurin, teologian, kirkon ja koulutuksen tiimoilta. Paikallisia hahmotusyrityksiä yhteisen maailmankylän asioista.

Kaikki blogit puheenaiheesta Suunnitelmatalous

NL talouden tehottomuus

Jouko Heyno on tuonut esiin NL hintamekanismin toimimattomuuden. Silloisessa suunnitelma taloudessa tuotteelle määriteltiin hinta ja tuotantomäärät. Markkinat eivät voineet vaikuttaa kumpaankaan. Tämä aiheutti tehottuutta. Joukon bloki aiheesta.

Komentotalous ja talouskomento

Toisen maailmansodan jälkeen muodostuneissa itäblokin maissa suunnitelmatalous kehittyi komentotaloudeksi. On selvää, että sille voidaan irvailla yhä tänään kuin tehtiin 1970-luvullakin. Suunnitelma- tai komentotalouden lähtökohtiin kuuluu talouden suunnittelun ja säätelyn valtiolähtöisyys. Tämä piirre sinällään ei ole kadonnut mihinkään nykyisten yhteiskuntien toiminnasta.

Kapitalismin päättyminen on väärä profetia

Itsenäisyyspuolueen eurovaaliehdokas Timo Isosaari esitti kirjoituksessaan taloudellisen teorian, jonka mukaan kapitalismin vääjäämätön epäonnistuminen johtaa talousdemokraattiseen ja sosialistiseen yhteiskuntaan. Tiivistetyssä muodossa Isosaaren malli toimii seuraavalla tavalla:

1. Yhdellä henkilöllä on liikesuunnitelma, joka pyrkii vastaamaan kuluttajien kysyntään

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä